วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จ่าหลอย เฮนรี่ ชุด มือถือบองบั๊ด

จ่าหลอย เฮนรี่ ชุด มือถือบองบั๊ด
1. 01.มือถือบองบั๊ด (4:33)
http://www.ziddu.com/download/2435075/01.rar.html
2. 02.ใต้เทียนหา (3:36)
http://www.ziddu.com/download/2435115/02.rar.html
3. 03.สามคอร์ดซอดแจ้ง (4:58)
http://www.ziddu.com/download/2435134/03.rar.html
4. 04.นอนฟังเสียงเขียด (4:16)
http://www.ziddu.com/download/2435133/04.rar.html
5. 05.ทำมาหากิน (3:50)
http://www.ziddu.com/download/2435154/05.rar.html
6. 06.เส้นทางรัก 24 (4:42)
http://www.ziddu.com/download/2435153/06.rar.html
7. 07.เมียนประ (5:17)
http://www.ziddu.com/download/2435196/07.rar.html
8. 08.สาวโรงงาน (4:36)
http://www.ziddu.com/download/2435197/08..rar.html
9. 09.จำได้บ่ (4:20)
http://www.ziddu.com/download/2435219/09..rar.html
10. 10.ฮักแพงแบ่งปัน (4:55)
http://www.ziddu.com/download/2435218/10..rar.html
11. 11.แท็กซี่ มิเตอร์ (4:41)
http://www.ziddu.com/download/2435239/11.rar.html
12. น้ำตามดแดง (3:50)
http://www.ziddu.com/download/2435238/12.rar.html