วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โหลดเพลง ส่องแสง ชุด รวมเพลงดัง 25 ปี ชุด 4พรศักดิ์ ส่องแสง ชุด รวมเพลงดัง 25 ปี ชุด 4
1.พรศักดิ์ ส่องแสง - เพลงรักชาวทุ่ง (4:15)
2. พรศักดิ์ ส่องแสง - รักบริสุทธิ์ (3:31)
3. พรศักดิ์ ส่องแสง - รับสอนก่อนแต่ง (3:52)
http://c44ab152.linkbucks.com
4. พรศักดิ์ ส่องแสง - จดหมายถึงอ้อย (3:55)
5. พรศักดิ์ ส่องแสง - เฮือนสามน้ำสี่ (3:45)
6. พรศักดิ์ ส่องแสง - สาริกาคืนถิ่น (2:45)
http://9bd27453.linkbucks.com
7. พรศักดิ์ ส่องแสง - คนพลัดถิ่น (3:21)
8. พรศักดิ์ ส่องแสง - สาวนาในกรุง (2:53)
9. พรศักดิ์ ส่องแสง - อวยชัยให้พร (4:27)
http://f26cd0a2.linkbucks.com
10. พรศักดิ์ ส่องแสง - สงครามหัวใจ (3:23)
11. พรศักดิ์ ส่องแสง - เถียงนาน้อยคอยนาง (3:50)
12. พรศักดิ์ ส่องแสง - ฮักกันแน่นๆ (3:13)
http://9da725e7.linkbucks.com