วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(เต็มอัลบั้ม) ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม

03-01 - ตั๋วกันจ้อๆ - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-02 - บอกสาวก้อยให้แหน่ - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-03 - เสียดายอ้ายบ่ปึก - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-04 - โทรหาอ้ายกะได้เด้อ - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-05 - สวัสดีน้องสาว - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-06 - บ่าวกีตาร์ยืม - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-07 - ลืมคิดฮอดกันล่ะบ่ - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-08 - บ่ต้องห่วงเด้อครับ - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-09 - ฝากใจกับสายฝน - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3
03-10 - ย่านผู้สาวบ่มัก - ไอดิน ชุดที่ 2 บ่าวกีตาร์ยืม.mp3