วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สาธิต ทองจันทร์

สาธิต ทองจันทร์ - ปากโกรธใจคิดถึง.mp3  
14. สาธิต ทองจันทร์ - มือสังหาร.mp3 
สาธิต ทองจันทร์ - หยุดน้ำตาเถิดน้อง.mp3 
สาธิต ทองจันทร์ - มีน้องพี่ไม่แคร์.MP3  
สาธิต ทองจันทร์ - กล่อมนางนอน.mp3 
สาธิต ทองจันทร์ - คิดถึงวันนั้น.mp3 
สาธิต ทองจันทร์ - แก้วหลงกรุง.mp3

พรศักดิ์ ส่องแสง รวมแจกครับ

06.สาวจันทร์กั้งโกบ - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3
04.มีเมียเด็ก - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3
07.หนุ่มนานครพนม - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3
08.ลอยแพ - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3

02.เมียไม่มีไม่เจอ - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3
พรศักดิ์ ส่องแสง - เต้ยแล้วแต่วาสนา.mp3

  14. ผู้แพ้รัก - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3
19. ขอโทษอย่าเรียกลุง - พรศักดิ์ ส่องแสง.mp3