วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมฮิต ยู & ร็อคสะเดิด

01.พอกะเทิน
http://www.ziddu.com/download/2434692/01.rar.html
02.สอยสะเดิด
http://www.ziddu.com/download/2434791/02..rar.html
03.หมอลำขอข้าว
http://www.ziddu.com/download/2434834/03..rar.html
04.ไหทองคำ
http://www.ziddu.com/download/2434857/04..rar.html
05.บั้งไฟแสน
http://www.ziddu.com/download/2434865/05.rar.html
06.ใจบ่จื่อ
http://www.ziddu.com/download/2434882/06.rar.html
07..1..2..3.. แล่นตามบ่าว
http://www.ziddu.com/download/2434944/07.rar.html
08.บ้านใกล้วัด
http://www.ziddu.com/download/2434954/08.rar.html
09..อ้ายเกือบสวอย
http://www.ziddu.com/download/2434969/09.rar.html
10..อีโม่งเม่า
http://www.ziddu.com/download/2435008/10.rar.html
11..กลอนเขิน
http://www.ziddu.com/download/2435022/11.rar.html
12.ต้นกระเดา
http://www.ziddu.com/download/2435040/12.rar.html
13.ไปเอาบุญ
http://www.ziddu.com/download/2435055/13.rar.html
14.ผู้เฒ่าเลี้ยงหลาน
http://www.ziddu.com/download/2435056/14.rar.html