วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จ่าหรีด อุดร - ร็อคใหแตก3

2. จ่าหรีด อุดร - จ๊กซาวแน (3:46)
3. จ่าหรีด อุดร - นักบิดประจำหมู่บ้าน (4:15)
4. จ่าหรีด อุดร - บ่อยากเต้ย (3:22)
5. จ่าหรีด อุดร - หมานเจ้าหมานนาย (3:50)
6. จ่าหรีด อุดร - ฮักสาววิทยาลัย (3:06)
7. จ่าหรีด อุดร - บูญแข่งเรือ (4:01)
8. จ่าหรีด อุดร - ซวดลวด (3:26)
9. จ่าหรีด อุดร - มันผิดไผ (4:04)
10. จ่าหรีด อุดร - สิบสองจอกออกลาย (3:34)
11. จ่าหรีด อุดร - สิ์งห์ข้างถนน (3:19)
จ่าหรีด อุดร - ร็อคใหแตก3
http://www.ziddu.com/download/2287623/-3.A.html