วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ร็อคสะเดิด#3 ชุด กรึ๊บ

1. 023 กรึ๊บ (3:33)
A://www.ziddu.com/download/2315703/023.mp3.html
2. 024 นาวาสงกรานต์ (3:51)
http://www.ziddu.com/download/2315722/024.mp3.html
3. 025 เอิ้นขวัญลูกเขย (3:57)
http://www.ziddu.com/download/2315723/025.mp3.html
4. 026 3000 เทอร์โบ (3:20)
http://www.ziddu.com/download/2315746/0263000.mp3.html
5. 027 ลงทุ่ง (3:22)
http://www.ziddu.com/download/2315748/027.mp3.html
6. 028 ลำมั่ว (2:58)
http://www.ziddu.com/download/2315757/028.mp3.html
7. 029 วันนี้ต้องเมา (3:47)
http://www.ziddu.com/download/2315761/029.mp3.html
8. 030 ว่าวปิ่นทอง (3:18)
http://www.ziddu.com/download/2315774/030.mp3.html
9. 031 เขยใหม่ใจเสาะ (3:50)
http://www.ziddu.com/download/2315776/031.mp3.html
10. 032 เทวดาช่วยที (3:18)
http://www.ziddu.com/download/2315798/032.mp3.html
11. 033 กรึ้บ (3:32)
http://www.ziddu.com/download/2315789/033.mp3.html
12. 034 3000 เทอร์โบ (3:20)
http://www.ziddu.com/download/2315797/0343000.mp3.html