วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โหลดเพลง พรศักดิ์ ส่องแสง ชุด รวมเพลงดัง 25 ปี ชุด 2

พรศักดิ์ ส่องแสง ชุด รวมเพลงดัง 25 ปี ชุด 2
1.พรศักดิ์ ส่องแสง - ลอยแพ (3:55)
2. พรศักดิ์ ส่องแสง - เสื้อลายคนสวย (3:01)
3. พรศักดิ์ ส่องแสง - เขามีรักใหม่ (3:33)
http://9eab30c8.linkbucks.com
4. พรศักดิ์ ส่องแสง - คนจนเหงาใจ (3:56)
5. พรศักดิ์ ส่องแสง - สวยเหมือนเดิม (3:07)
6. พรศักดิ์ ส่องแสง - แม่ของใคร (3:37)
http://9b452b9e.linkbucks.com
7. พรศักดิ์ ส่องแสง - พยอมลืมนา (3:03)
8. พรศักดิ์ ส่องแสง - ดอกจาน (4:05)
9. พรศักดิ์ ส่องแสง - รอดาวกระเด็น (3:48)
http://43f10804.linkbucks.com
10. พรศักดิ์ ส่องแสง - ปลอบใจน้องเล็ก (2:55)
11. พรศักดิ์ ส่องแสง - ขุนทองลืมทุ่ง (2:58)
12. พรศักดิ์ ส่องแสง - ขอมองใด้ไหม (3:38)
http://3fc5497d.linkbucks.com