วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดนตรี Mozart Music for The Mozart Effect : ดนตรีโมสาร์ต เพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง

อัลบั้มเพลงคลาสสิกจากโมสาร์ต คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งได้รับการคัดสรร รวบรวม
และเรียบเรียง โดย ดอน แคมป์เบลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
จะทำให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างน่าทึ่ง

จากผลงานวิจัยที่รับรองแล้วพบว่า "โมสาร์ตเอฟเฟกต์" มีผลดังนี้
- เพิ่มระดับไอคิวได้ - เพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
- ทำให้สมาธิดีขึ้น - เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
- พัฒนาความจำและการเรียนรู้ - พัฒนาทักษะการพูด
- เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยกระตุ้นการทำงานของ "สมองซีกขวา"
- บรรเทาอาการเจ็บป่วยบางอย่างได้ เช่นโรคลมชัก อัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า เป็นต้น
- คลายความเครียด ลดความวิตกกังวล โดยปรับอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกาย

Mozart Volume 1
Strengthen The Mind : ดนตรีเพื่อการพัฒนาสติปัญญา และการเรียนรู้
Track1
http://www.ziddu.com/download/1714829/01-A...rack01.mp3.html
Track2
http://www.ziddu.com/download/1715010/02-A...rack02.mp3.html
Track3
http://www.ziddu.com/download/1715335/03-A...rack03.mp3.html
Track4
http://www.ziddu.com/download/1715759/04-A...rack04.mp3.html
Track5
http://www.ziddu.com/download/1715835/05-A...rack05.mp3.html
Track6
http://www.ziddu.com/download/1715892/06-A...rack06.mp3.html
Track7
http://www.ziddu.com/download/1715980/07-A...rack07.mp3.html
Track8
http://www.ziddu.com/download/1716161/08-A...rack08.mp3.html
Track9
http://www.ziddu.com/download/1716275/09-A...rack09.mp3.html