วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดนตรีโมสาร์ต ชุด6, สำหรับกายบริหารเพื่อสุขภาพ

ดนตรี Mozart
Music for The Mozart Effect : ดนตรีโมสาร์ต เพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง

อัลบั้มเพลงคลาสสิกจากโมสาร์ต คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งได้รับการคัดสรร รวบรวม
และเรียบเรียง โดย ดอน แคมป์เบลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
จะทำให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างน่าทึ่ง

จากผลงานวิจัยที่รับรองแล้วพบว่า "โมสาร์ตเอฟเฟกต์" มีผลดังนี้
- เพิ่มระดับไอคิวได้ - เพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
- ทำให้สมาธิดีขึ้น - เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
- พัฒนาความจำและการเรียนรู้ - พัฒนาทักษะการพูด
- เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยกระตุ้นการทำงานของ "สมองซีกขวา"
- บรรเทาอาการเจ็บป่วยบางอย่างได้ เช่นโรคลมชัก อัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า เป็นต้น
- คลายความเครียด ลดความวิตกกังวล โดยปรับอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกาย
Mozart Volume 6
Morning, Noon and Night : Music for Yoga
สำหรับกายบริหารเพื่อสุขภาพ
:บทเพลงที่ทรงพลัง เพื่อหลอมรวมกายและใจให้เป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้ฝึกโยคะ
และกายบริหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Track1
http://www.ziddu.com/download/2171222/01-A...rack01.mp3.html
Track2
http://www.ziddu.com/download/2171659/02-A...rack02.mp3.html
Track3
http://www.ziddu.com/download/2179502/03-A...rack03.mp3.html