วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51


  บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน1 โชว์วง,นักร้อง (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51   
    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน2 ตลก (M.K.STUDUIO) แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51   
    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน3 นนท์ พลเยี่ยม (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51   
    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน4 สายัณห์ วันรุ่ง,ตลก2 (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51   
    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน5 ระ แหลม (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51   
    บันทึกการแสดงสด ร็อคแปดแสน6 สนุ๊ก สิงห์มาตร,ตลก3 (M.K.STUDIO) แสดงที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 12/12/51