วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แจก ฮิตที่สุดจากขุนพลเพลงลูกทุ่ง 8

ฮิตที่สุดจากขุนพลเพลงลูกทุ่ง 8 แผ่น 1

1. ปอง ปรีดา - เทพีเชียงใหม่
2. โฆษิต นพคุณ - อนิจจา
3. เอกชัย ศรีวิชัย - เธอรู้หรือเปล่า
4. จีรพันธ์ วีรพงษ์ - น้ำตาลก้นแก้ว
5. ชัยชนะ บุญนะโชติ - บางกอกน้อย
6. ชายธง ทรงพล - ทำบุญร่วมชาติ
7. วันชนะ เกิดดี - สอนพี่ให้รัก
8. โกศล กมลสิงห์ - รักกลางจันทร์
9. จีรพันธ์ วีรพงษ์ - แม่แตงร่มใบ
10. ปอง ปรีดา - น้องนางบ้านนา
11. เอกชัย ศรีวิชัย - แก้วลืมคอน
12. โฆษิต นพคุณ - ลั่นทม
13. ชายธง ทรงพล - พ่อลูกอ่อน
14. วันชนะ เกิดดี - เสียงดุเหว่าแว่ว

http://www.4shared.com/file/81054074/2bc6d...rified=82608518


ฮิตที่สุดจากขุนพลเพลงลูกทุ่ง 8 แผ่น 2

1. โฆษิต นพคุณ - หยาดฟ้ามาดิน
2. ชายธง ทรงพล - จ้ำม่ำ
3. ชัยชนะ บุญนะโชติ - ใจนางเหมือนทางรถ
4. ชายธง ทรงพล - มาลัยน้ำใจ
5. เอกชนะ ศรีวิชัย - กระท่อมชาวไร่
6. จีรพันธ์ วีรพงษ์ - บัวตูมบัวบาน
7. วันชนะ เกิดดี - เดือนต่ำดาวตก
8. ปอง ปรีดา - สาวเจ้าอยู่บ้านใด๋
9. โฆษิต นพคุณ - มาลี
10. โกศล กมลสิงห์ - ชายไร้คู่
11. เอกชัย ศรีวิชัย - ช่อทิพย์รวงทอง
12. วันชนะ เกิดดี - คืนนั้นสวรรค์ล่ม
13. ชัยชนะ บุญนะโชติ - กระท่อมปลายนา
14. โฆษิต นพคุณ - อย่าหลงบางกอก

http://www.4shared.com/file/81055032/1e75d...rified=82608518