วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แจก เอเซียร์ 2 เพลง

แค่ผู้ชายมันทิ้ง

http://99be520a.linkbucks.com

รักคนมีแฟน

http://1a423679.linkbucks.com