วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง (ความหมายที่สอง)

1. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 01 - ใจไม่ด้านพอ (5:10)
2. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 02 - ตำหนิใจ (4:48)
3. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 03 - ฟ้าลืม (4:41)
4. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 04 - ผู้ใหญ่น้อยๆ (3:44)
5. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 05 - คนข้างหลัง (3:32)
6. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 06 - ยอมยกธง (3:36)
7. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 07 - เป็นหนึ่ง (3:41)
8. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 08 - ยืดเยื้อ (3:32)
9. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 09 - ไม่สมดุลย์ (2:41)
10. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 10 - ไม่เกิดบนกองเงิน (3:01)
11. อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง - 11 - อวยพรวันเกิด (1:54)
http://www.mediafire.com/download.php?24mqy3jjjyk