วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมฮิต ดัง พันกร

1. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - NEW-หญิงเดียวในใจ (4:17)
2. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - NEW-คนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอ (4:32)
3. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - เอามันออกไป (3:25)
4. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - ปรารถนาสิ่งใดฤา (3:05)
5. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - เพื่อใคร (4:05)
6. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - ไม่มีเหตุผล (3:40)
7. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - ไม่ชอบบังคับ (3:30)
8. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - ท้องไม่รับ (3:43)
9. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - ลมกับไฟ (4:21)
10. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - ไม่เอาคืน (4:30)
11. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - รักไม่ลง (3:47)
12. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - โลกส่วนตัว (3:14)
13. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - เอาอีก (3:20)
14. ดัง-พันกร บุณยะจินดา - เพื่อใคร(ดนตรีฝึกร้อง) (4:04)
http://www.mediafire.com/download.php?gyqqklkemxy