วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สามหมัดสะบัดไมค์ (เขาทราย สมรักษ์ สามารถ)

1. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ รักต้องชน (2:55)
2. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ สมรักษ์ สมหวัง (3:02)
3. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ สอนมวย (3:04)
4. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ เขาซึม (3:21)
5. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ ผมสามารถ (3:10)
6. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ สามหมัดเขาจัดให้ (3:23)
7. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ สาโทไทยแลนด์ (3:02)
8. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ หัวใจแชมส์โลก (3:36)
9. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ เร่เข้ามา (3:38)
10. 3 หมัด สะบัดไมค์ สามารถ เขาทราย สมรักษ์ ไม่ได้โม้ (3:06)
http://www.mediafire.com/download.php?tmt3fietmw4