วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดัง พันกร อัลบั้มแรก

1. ดัง พันกร บุณยะจินดา - ท้องไม่รับ (3:43)
2. ดัง พันกร บุณยะจินดา - ไม่เอาคืน (4:30)
3. ดัง พันกร บุญยะจินดา - ไม่มีเหตุผล (3:36)
4. ดัง พันกร บุญยะจินดา - เอามันออกไป (3:21)
5. ดัง พันกร บุญยะจินดา - เอาอีก (3:16)
6. ดัง พันกร บุญยะจินดา - ลมกับไฟ (4:17)
7. ดัง พันกร บุญยะจินดา - รักไม่ลง (3:43)
8. ดัง พันกร บุญยะจินดา - ไม่ชอบบังคับ (3:26)
9. ดัง พันกร บุญยะจินดา - เพื่อใคร (4:01)
10. ดัง พันกร บุญยะจินดา - โลกส่วนตัว (3:10)
http://www.mediafire.com/download.php?imttykm3dzi