วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

MV คาราโอเกะ ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ New

 
โหลดของ  easy-share  สามารถแทนกันกันทั้งสองนะคับ
http://www.easy-share.com/1908846645/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part01.rar
http://www.easy-share.com/1908846741/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part02.rar
http://www.easy-share.com/1908846826/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part03.rar
http://www.easy-share.com/1908847085/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part05.rar
http://www.easy-share.com/1908847215/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part06.rar
http://www.easy-share.com/1908847360/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part07.rar
http://www.easy-share.com/1908907075/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part08.rar
http://www.easy-share.com/1908907187/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part09.rar
http://www.easy-share.com/1908907327/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part10.rar
http://www.easy-share.com/1908907489/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part11.rar
http://www.easy-share.com/1908907882/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part12.rar
http://www.easy-share.com/1908907948/ตั๊กแตน ชลดา ชุดที่ 4 คนเหงาที่เข้าใจเธอ.part13.rar

สามารถแทนกันกัน
http://www.ziddu.com/download/8009784/.part13.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8009788/.part12.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8009786/.part11.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8009787/.part10.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8009785/.part09.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8008787/.part08.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8008786/.part07.rar.html
http://www.ziddu.com/download/8008788/.part06.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7925135/.part05.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7925138/.part04.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7925137/.part03.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7925139/.part02.rar.html
http://www.ziddu.com/download/7925136/.part01.rar.htm