วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, เท่าที่หามาได้

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอนเสิร์ตด้วยรักและหวัง พลังใจ(CD1).rar
Disc 1
01 - รักเรา รักษ์โลก
02 - ดอกกระถิน
03 - ลำตะคอง
04 - ผาตรอมใจ
05 - นิทรา
06 - ยิ้มเหงาๆ
07 - ลมรำเพย
08 - สายเกินไป
09 - ความมั่นใจ
10 - ทดแทน
11 - ครูไม่ใหญ่
12 - ต้นขับขี่
13 - สถาพร
14 - ทางใครทางมัน
15 - อึดอัด
16 - คนเดินดิน
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอนเสิร์ตด้วยรักและหวัง พลังใจ(CD1).rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอนเสิร์ตด้วยรักและหวัง พลังใจ(CD2).rar
Disc 2
01 - คิดถึง
02 - ตรงเส้นขอบฟ้า
03 - คอย
04 - ด.ญ.ปรางค์
05 - ควันสีชมพู
06 - ไม้กลองเก่า
07 - ฝนจางนางหาย
08 - เจ้าสาวผีเสื้อ
09 - ตังเก
10 - คนกับหมา
11 - ตา
12 - ดาวน์สาว
13 - ในหุบเขา
14 - คิดถึงบ้าน
15 - วันเวลา
16 - พลังใจ
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอนเสิร์ตด้วยรักและหวัง พลังใจ(CD2).rar


พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่าคอนเสิร์ต 1.rar
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 01 - คิดถึงบ้าน.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 02 - ลมรำเพย.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 03 - สายเกินไป.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 04 - วันลา.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 05 - ด.ญ.ปรางค์.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 06 - ต้นขับขี่.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 07 - คนชอบเมา.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 08 - กินเหล้าเมากับ.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 09 - ห้วยแถลง.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 10 - ลุงใส.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 11 - ยิ้มเหงาๆ.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 1\สามช่าคอนเสิร์ต 1 - 12 - ความมั่นใจ.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่าคอนเสิร์ต 1.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่าคอนเสิร์ต 2.rar
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 01 - ฝนจางนางหาย.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 02 - หนุ่มก่อสร้าง.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 03 - คนเลว.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 04 - จ.ป.ล..Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 05 - ตายหยังเขียด.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 06 - 105 แหนบหัก.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 07 - หยุดพักสายตา.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 08 - ตังเก.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 09 - น้ำตาหอยทาก.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 10 - จ.รอคอย.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 11 - จันทราคาลิปโซ่.Mp3
พงษ์เทพ - สามช่าคอนเสิร์ต 2\สามช่าคอนเสิร์ต 2 - 12 - เพียงลมพัดผ่าน.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่าคอนเสิร์ต 2.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดีที่สุด Disk 01.rar
Disc1
01- ฝนจางนางหาย
02- จันทราคาลิปโซ่
03- ต้นขับขี่
04- คิดถึงบ้าน
05- น้ำตาหอยทาก
06- แก้มตุ่ย
07- จ.รอคอย
08- ตังเก
09- ด.ญ.ปรางค์
10- หยุดพักสายตา
11- คนเดินดิน
12- สถาพร
13- ดอกแก้ว
14- ดา
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดีที่สุด Disk 01.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดีที่สุด Disk 02.rar
disc2
01- ดาวน์สาว
02- เขาใหญ่
03- หนุ่มก่อสร้าง
04- ลมรำเพย
05- โคราชา
06- ตายหยังเขียด
07- ลิงทะโมน
08- คนกับหมา
09- คนจนรุ่นใหม่
10- ตรงเส้นขอบฟ้า
11- วันเวลา
12- นิทรา
13- ลุงใส
14- ห้วยแถลง
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดีที่สุด Disk 02.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่.rar
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 01 - ขับไสไอ้กัน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 02 - จูบฟ้าฝากดิน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 03 - นกเขาไฟ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 04 - ลิงทะโมน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 05 - นกละเมอ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 06 - หยดน้ำ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 07 - ใบไม้.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่\จั๊กเด่ - 08 - ตรงเส้นขอบฟ้า.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 1 จั๊กเด่.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย.rar
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 01 - มือเรียวเกี่ยวรวง.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 02 - เดือนเพ็ญ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 03 - คิดถึงบ้าน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 04 - ไอแอมอิสาน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 05 - โคราช.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 06 - เขาใหญ่ 1.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย\จั๊กไอเว่ย - 07 - เขาใหญ่ 2.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 2 จั๊กไอเว่ย.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่.rar
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 01 - ลำตะคอง.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 02 - ดอกแก้ว.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 03 - ดาวน์สาว.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 04 - หนุ่มพเนจร.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 05 - ลมรำเพย.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 06 - ยิ้มเหงาๆ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 07 - คนที่เรารัก.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด.rar
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 01 - ด.ญ. ปรางค์.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 02 - ต้นขับขี่.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 03 - คนกับหมา.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 04 - คนจนรุ่นใหม่.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 05 - ฝนจางนางหาย.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 06 - จันทราคาลิปโซ่ .Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 07 - ตังเก.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 08 - วันเวลา.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด\กูสะงึด - 09 - เพียงลมพัดผ่าน.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 4 กูสะงึด.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ยิ้มเหงาๆ.rar
01 - ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ (3:07)
02 - ด.ญ.ปรางค์ (4:00)
03 - อกหักซ้ำซาก (2:11)
04 - ศุกร์เมา-เสาร์นอน (3:00)
05 - คนผสมปูน (3:00)
06 - ลาว (2:43)
07 - หมาแก่ (2:44)
08 - เดือนเพ็ญ(น่านเหนือ) (7:07)
09 - โคราช (4:22)
10 - นารายณ์บรรทมสินธุ์(อนารายณ์กา (3:37)
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ยิ้มเหงาๆ.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน.rar
01 - ฝนจางนางหาย (3:20)
02 - หนุ่มก่อสร้าง (3:36)
03 - ตังเก (4:21)
04 - จ.รอคอย (4:30)
05 - น้ำตาหอยทาก (5:07)
06 - จันทราคาลิปโซ่ (3:26)
07 - ตายหยังเขียด (4:04)
08 - จ.ป.ล. (4:58)
09 - หยุดพักสายตา (2:36)
10 - แหนบหลุด (2:33)
11 - คนเลว (2:24)
12 - ขอทาน (4:07)
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รอบนี้สามช่า รอบหน้าค่อยว่ากัน.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่.rar
01.คนจนรุ่นใหม่
02.ตังเก
03.เด็กน้อย
04.ดอกแก้ว
05.คอย
06.เขาใหญ่
07.ตา
08.คิดถึง
09.ดลกหยอกล้อ
10.แคนโคราช
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนจนรุ่นใหม่.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ.rar
01 - คนจนรุ่นใหม่ (4:31)
02 - ต้นขับขี่ (4:38)
03 - สถาพร (5:45)
04 - คนชอบเมา (2:22)
05 - ศุกร์เมาเสาร์นอน (2:57)
06 - กินเหล้าเมากับ (4:28)
07 - แก้มตุ่ย (4:45)
08 - กระโทกโชคชัย (โคราช2) (3:08)
09 - ห้วยแถลง (4:46)
10 - ลุงใส (4:00)
11 - สาวเมืองเลย (3:49)
12 - เสียเชิงชาย (3:38)
13 - ลาว (2:43)
14 - ครูไม่ใหญ่ (4:14)
15 - ใบไม้ (4:28)
16 - นกเขาไฟ (4:44)
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รำวงพงษ์เทพ.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต.rar
01 ขอบฟ้า(ตรงเส้นขอบฟ้า)
02 ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ
03 วันเวลา
04 เฉย
05 ฟ้าสาง
06 เขาใหญ่
07 แม่
08 เลบานอน
09 เพียงลมพัดผ่าน
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เหงา เศร้า ฝัน - รวมฮิต.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว.rar
1-ตายหยังเขียด.mp3
2-สันทรายมูล 2.mp3
3-คนกับหมา.mp3
4-ครูไม่ใหญ่.mp3
5- เพลงเพื่อชีวิต.mp3
6-ลิงทะโมน.mp3
7-พระสังฆ์.mp3
8-กระโทก-โชคชัย(โคราช2).mp3
9-มือเรียวเกี่ยวรวง.mp3
10-เลบานอน.mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - เดี่ยว.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง 1.rar
01.ต้นกำแพงเพชร
02.กริ๊บ
03.นกเขาไฟ
04.คิดถึงบ้าน
05.ตังเก
06.โคราช
07.เขาใหญ่ 1
08.เขาใหญ่ 2
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง 1.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ 1.rar
01 คิดถึงบ้าน
02 เขาใหญ่ 1
03 ลิงทะโมน
04 นกเขาไฟ
05 หยดน้ำ
06 ลำตะคอง
07 มือเรียวเกี่ยวรวง
08 นกละเมอ
09 ใบไม้
10 ตรงเส้นขอบฟ้า
11 ลมรำเพย
12 ยิ้มเหงาๆ
13 ด. ญ.ปรางค์
14 วันเวลา
15 เพียงลมพัดผ่าน
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ 1.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ 2.rar
01 โคราชา
02 ห้วยแถลง
03 กระโทกโชคชัย
04 หม่อน
05 ตายหยังเขียด
06 คนชอบเมา (กรึ๊บ)
07 ครูไม่ใหญ่
08 คนกับหมา
09 ต้นขับขี่
10 แก้มตุ่ย
11 ดอกแก้ว
12 ดาวน์สาว
13 คนจนรุ่นใหม่
14 ตังเก"
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 2 ทศวรรษกวีศรีชาวไร่ 2.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่.rar
01.สามช่ารุ่นใหญ่ (6:03)
02. สระบุรีเลี้ยวขวา (4:12)
03. เช้านี้น่ะ (4:30)
04. สิงห์บ้านนา (3:17)
05. นกเขาน้อย (4:16)
06. ฝันอีสาน (ตังเกภาคค่ำ) (5:19)
07. สุเนไพ (4:32)
08. ยายพร (4:19)
09. คนเดิินดิน (3:54)
10. ทดแทน (5:09)
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - สามช่ารุ่นใหญ่.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด [96k].rar
01- มาให้บ้านเกิด
02- สถาพร
03- ความมั่นใจ
04- เพื่อเธอ
05- เช้านี้น่ะ
06- รักเรา-รักษ์โลก
07- ผาตรอมใจ
08- สุเนไพ
09- 11 ล้าน
10- ประเสริฐ จันดำ
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - มาให้บ้านเกิด [96k].rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - จ.ป.ล.rar
01-จันทราคาลิปโซ่.mp3
02-จ.ป.ล.mp3
03-คิดถึงบ้าน.mp3
04-เขาใหญ่ 2.mp3
05-ฝนจางนางหาย.mp3
06-หนามกุหลาบ.mp3
07-โคราชา.mp3
08-นกเขาไฟ 3.mp3
09-ผีแมว.mp3
11-เพลงด้นพงษ์เทพ.mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - จ.ป.ล.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 490-32-63.rar
01-จ. รอคอย.mp3
02-น้ำตาหอยทาก.mp3
03-มือที่สาม.mp3
04-490-32-63.mp3
05-ทดแทน.mp3
06-วันลา.mp3
07-เสียเชิงชาย.mp3
08-สายเกินไป.mp3
09-บาร์เทนดี้.mp3
10-ดินโป่ง.mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - 490-32-63.rar


พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต.rar
01-ขอทาน.mp3
02-ตึกถล่ม.mp3
03-ซูเปอร์มาร์เก็ต.mp3
04-เรารักเขาใหญ่.mp3
05-นกเงือก.mp3
06-เป็นตำรวจ.mp3
07-น.ส. ราตรี.mp3
08-ไทคม.mp3
09-โคราชเนาวรัตน์.mp3
10-กินเหล้าเมากับ.mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ซูเปอร์มาร์เก็ต.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง 3.rar
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 01 - ลำตะคอง.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 02 - ดอกแก้ว.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 03 - ดาวน์สาว.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 04 - หนุ่มพเนจร.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 05 - ลมรำเพย.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 06 - ยิ้มเหงาๆ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด 2 ทศวรรษคนพูดเพลง 3 ไอเป็นกันนี่\ไอเป็นกันนี่ - 07 - คนที่เรารัก.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง 3.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต.rar
01-อั้งอ่างอี้.MP3
02-เผื่อใจไว้.MP3
03-นิทรา.MP3
04-ยอดหญ้า.MP3
05-ในหุบเขา.MP3
07-ฟืนกับตะเกียง.MP3
08-ผู้แทนใคร.MP3
09-กรุงแตก.MP3
10-เคียงเดือน.MP3
11-ดอกเหงือ.MP3
12-ในหุบเขา.MP3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ดอกเหงือเพื่อชีวิต.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ.rar
01.ต้นกำแพงเพชร
02.กริ๊บ
03.นกเขาไฟ
04.คิดถึงบ้าน
05.ตังเก
06.โคราช
07.เขาใหญ่ 1
08.เขาใหญ่ 2
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง จ๊กสะเอ๊อะ.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด.rar
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 01 - ลิงทะโมน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 02 - ยิ้มเหงาๆ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 03 - คนกับหมา.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 04 - ดาวน์สาว.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 05 - หนุ่มพเนจร.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 06 - เดือนเพ็ญ.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 07 - มือเรียวเกี่ยวรวง.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 08 - เรื่องราวในป่าของคาราวาน.Mp3
พงษ์เทพ - แสดงสด คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด\สะบั๊ดดิกู๊ด - 09 - วันเวลา.Mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง สะบั๊ดดิกู๊ด.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง 2.rar
01. ลิงทะโมน
02. ยิ้มเหงาๆ
03. คนกับหมา
04. ดาวน์สาว
05. หนุ่มพเนจร
06. เดือนเพ็ญ
07. มือเรียวเกี่ยวรวง
08. เรื่องราวในป่าของคาราวาน
09. วันเวลา
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คนพูดเพลง 2.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง.rar
01-สันทรายมูล.mp3
02-ห้วยแถลง.mp3
03-คนชอบเมา.mp3
04-เฉย.mp3
05-โคราช.mp3
06-หม่อน.mp3
07-หยดน้ำ.mp3
08-สาวเสื้อลาย.mp3
09-นกเขาไฟ.mp3
10-รื่นเริง.mp3
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - หัวยแถลง.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี.rar
01.วันเวลา
02.มือเรียวเกี่ยวรวง
03.ยิ้มเหงาๆ
04.ตรงเส้นขอบฟ้า
05.นกละเมอ
06.ดาวน์สาว
07.ฟ้าสาง
08.ลิงทะโมน
09.เพียงลมพัดผ่าน
10.หม่อน
11.ฝันไปเถอะ
12.ลำตะคลอง
13.สันทรายมูล
14.ด.ญ.ปรางค์
15.ใบไม้
16.จูบฟ้า ฝากดิน
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - รวมฮิต 15 ปี.rar

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ให้เป็นกำลังใจ # 2.rar
01.คิดถึงบ้าน
02.ตรงเส้นขอบฟ้า
03.ยิ้มเหงาๆ
04.วันเวลา
05.เพียงลมพัดผ่าน
06.คนที่เรารัก
07.ความมั่นใจ
08.มือเรียวเกี่ยวรวง
09.ในหุบเขา
10.นิทรา
11.ไทคม
12.คนจนรุ่นใหม่
13.มาให้บ้านเกิด
14.วันลา
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - ให้เป็นกำลังใจ # 2.rar

พาสเวิดส์ www.sontayamusic.com