วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พิมพา พรศิริ ชุดรวมฮิต MP3 รวมฮิต พิมพา พรศิริ

 MP3 รวมฮิต พิมพา พรศิริ


  ดาวโหลด  ทางเลือกที่1 ทางเลือกที่2

01.พิมพา พรศิริ - หัวใจฮำฮอน
02.พิมพา พรศิริ - รักแรกก็แจกช้ำ
03.พิมพา พรศิริ -เขาไม่เหมือนเดิม
04.พิมพา พรศิริ - ฝากเพื่อนสบตา
05.พิมพา พรศิริ - น้ำตาศิราณี
06.พิมพา พรศิริ - ผู้บ่าวมือสอง
07.พิมพา พรศิริ - รักมั่นคง
08.พิมพา พรศิริ - ฮักอ้ายเป็นหม้ายดีกว่า