วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อีส้ม สมหวัง ชะชะช้า

01อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - ทางเดินหลังคำว่ารัก
02อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - ความเหงาพึ่งเล่าให้ฟัง
03อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - รักคุณยิ่งกว่าใคร
04.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - คนบ้านเดียวกัน

05.อีส้ม สมหวัง ชะขะช่า - แฟนเก็บ
06.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - เขีนนฝันไว้ข้างฝา
07.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - เจ้าหญิงลำซิ่ง
08.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - หนุ่มบ้านเฮา สาวโรงงาน
09.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - ดวงใจในสายน้ำ
10.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - นักร้องคนจน
11.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - มอเตอร์ไซค์ทำหช่า
12.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - รักก็บอกไม่รักก็บอก

13.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - ลูกสาวกำนัน
14.อีส้ม สมหวัง ชะชะช่า - หัวใจพเนจร