วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

vampires อัพเมื่อ 17/11/2009

First Love (กฤษ AF6) - Debutants AF6 The Album
http://adf.ly/rJ4

ตัวปลอม (อ้อม สุนิสา) - The Famous Five
http://adf.ly/rJ5

Mission Is You - Tata Young
http://adf.ly/rJ7

Zelet Pol - แต้นา
http://adf.ly/rIN