วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

OST. The Time Machine 2002 (Klaus Badelt)

OST. The Time Machine 2002 (Klaus Badelt)
 
Artist/Group: Klaus Badelt
Album:  2002 OST. The Time Machine
Bits: 128Kbps
Genre: Soundtrack
Music/Track Listings:
1.Professor Alexander Hartdegen (03:25)
http://www.ziddu.com/download/8493476/01-ProfessorAlexanderHartdegen.mp3.html

2.Wish Me Luck (01:21)
http://www.ziddu.com/download/8493478/02-WishMeLuck.mp3.html

 3.Emma (02:35)
http://www.ziddu.com/download/8493477/03-Emma.mp3.html

 4.The Time Machine (03:11)
http://www.ziddu.com/download/8493468/04-TheTimeMachine.mp3.html

 5.Bleeker Street (02:26)
http://www.ziddu.com/download/8493475/05-BleekerStreet.mp3.html

 6.I Don’t Belong Here (03:48)
http://www.ziddu.com/download/8493473/06-IDontBelongHere.mp3.html

 7.Time Travel (04:36)
http://www.ziddu.com/download/8493474/07-TimeTravel.mp3.html

 8.Eloi (02:10)
http://www.ziddu.com/download/8493469/08-Eloi.mp3.html

 9.Good Night (04:03)
http://www.ziddu.com/download/8493471/09-GoodNight.mp3.html

10.Stone Language (04:53)
http://www.ziddu.com/download/8493470/10-StoneLanguage.mp3.html

11.Morlocks Attack (04:23)
http://www.ziddu.com/download/8493836/11-MorlocksAttack.mp3.html

12.Where The Ghosts Are (01:36)
http://www.ziddu.com/download/8493913/12-WhereTheGhostsAre.mp3.html

13.The Master (07:15)
http://www.ziddu.com/download/8493995/13-TheMaster.mp3.html

14."What If?" (06:16)
http://www.ziddu.com/download/8494160/14-WhatIf.mp3.html

15.Godspeed (05:20)
http://www.ziddu.com/download/8494161/15-Godspeed.mp3.html


Full Album:
http://freakshare.net/files/zaum8ih9/Arbacus_OST_TimeMachine.rar.html