วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลง วง โนเนม จาก.ลำพูน

ไม้ก๊ำสกา_-_วง_โนเนม_-.mp3 หล้า โนเนม , เคโนเนม , ดอย น้ำพริกหนุ่ม
http://v3.gushare.com/file.php?file=f2f14083fbf14e668824fb99a07df726

ไม้ก๊ำโพธิ์จอมทอง.mp3 หล้า
http://v3.gushare.com/file.php?file=9ced3cffc639dc20c53c53687a5ec3ba

ผีเจ้าหนี้_-_หล้าโนเนม.mp3
http://v3.gushare.com/file.php?file=89cd8f09ee6bacaf2aae8b2903958d00

จ๊ะต๋าสีเสื้อ_-_เคโนเนม.mp3
http://v3.gushare.com/file.php?file=3531b5f5482c85a2ffcb27b8b2b996bc

คนยอง_-_หนึ่งโนเนม.mp3
http://v3.gushare.com/file.php?file=d9cbe750fcf6a056f6a02cceb6b81dda

สาวอมก๋อย.mp3 ฝ้ายโนเนม
http://v3.gushare.com/file.php?file=cf98e0d37dd48d1f2fe867997bd6bdc7