วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

เดโช ปฐวี คงกุล ชุด 2 ตัวโกงเดโช ปฐวี คงกุล ชุด 2 ตัวโกง

01.ตัวโกง
02.รักทำให้โง่ 
03.เขามีดีอะไร
04.ลูกด้ามขวาน 
05.รักไม่รัก 
06.เย็นไว้น้อง 
07.ไม่คู่ควร 
08.พ่อแม่ไม่สั่งสอน 
09.ยิ้มสู้ไว้ 
10.รักน้องรู้หม้าย

http://www.uploadfile.biz/file/?i=EVEXMEIEMIWMEI
Or.
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=12B56C8D8DJTFN7Y2YV2OKDUKT32QU
Or.
http://4shared.cc.im/108722_20100308095351.html