วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โปงลางสะออน - เป็นจั๋งได๋+สาวนาคาราโอเกะ (2 เพลงใหม่)01.เป็นจั๋งได๋ - โปงลางสะออน
02.สาวนาคาราโอเกะ - อ๋อย โปงลางสะออน

http://www.tempfiles.net/download/201002/83899/.html
Or.
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=22FBC7A838MUL45BQC9R8QGV35US62